Скупштина Савеза славистичких друштава Србије

Поштоване колегинице и колеге,

Позивамо вас на редовну годишњу и изборну скупштину Савеза славистичких друштава Србије, која ће се одржати у четвртак, 25. априла 2019. године у 13.30 часова у Сали за седнице Филолошког факултета у Београду.

Д н е в н и   р е д:

  1. Извештај о раду Савеза славистичких друштава Србије од 2017. до 2019. године
  2. Финансијски извештај ССДС
  3. Избор органа и тела ССДС
  4. Разно

Најљубазније вас молимо да потврдите свој долазак.

С поштовањем,

Проф. др Рајна Драгићевић
председник ССДС