Реакције на XVI међународни конгрес слависта у Београду, 2018.