СПИСАНИЕ “ПРОГЛАС”

Научен форум: XVI международен конгрес на славистите: между традициите, иновациите и предизвикателствата към бъдещето (Белград, 20–27 август 2018 година)

Ценка Иванова

Резюме:

Международният комитет на славистите проведе редовния си световен конгрес в Белград на 20–27 август 2018 г., като събра близо 1000 участници от 43 страни. Мащабният и много добре организиран конгрес даде форум на 115 секции с доклади, 32 тематични блока, 9 кръгли маси, 3 специални теми, 5 пленарни доклада, над 20 съпътстващи събития: изложба на славистичната литература между двата конгреса, отбелязвания на годишнини, свързани със славянските култури, юбилеи на видни слависти и под. Обзорът представя подробна информация за събитието с акцент върху участието на преподаватели от Великотърновския университет. В заключение се предлага критичен коментар на българската национална политика по отношение славистиката.

Ключови думи:

славистика, конгрес, Белград, Вук Караджич, Ал. Белич.

Изтегляне

Научен форум: XVI международен конгрес на славистите: между традициите, иновациите и предизвикателствата към бъдещето (Белград, 20–27 август 2018 година)