Конституисање ССДС

Слободан Ж. Марковић: “Савез славистичких друштава Србије и Југославије”, Сто година Друштва за српски језик и књижевност Србије, приредила Босиљка Милић, Београд, 2011: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 132–136.