Београдски међународни славистички састанак (15 ‒ 21. IX. 1955)

Радован Лалић, „Међународни славистички састанак у Београду”, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XXI, св. 3‒4, 1955, стр. 394‒398.

Извештај о Међународном славистичком састанку одржаном у Београду од 15. до 21. септембра 1955.

Преузмите цео документ