Објављена књига „Раскршћа славистике“

У издању Савеза славистичких друштава Србије објављена је књига проф. др Петра Буњака „Раскршћа славистике“. То је прва књига у едицији „Славистички списи“, коју је Савез покренуо. У књизи се смењују поглавља на српском и руском језику посвећена методолошким питањима славистике, научном организовању слависта и историји српске високошколске славистике. Корице ове вредне и садржајне књиге краси фрагмент слике Алфонса Мухе „Slovanská epopej III – Zavedení slovanské liturgie na Velké Moravě: Chvalte Boha rodným jazykem, 1912 (Galerie hlavního města Prahy).